NYHETER

Info angående Bromma ridklubbs Fritidsledarverksamhet

Från och med februari 2024 kommer Bromma Ridklubb (BRK) upphöra med fritidsledarverksamheten. Alice Fuxe som sedan HT 23 haft tjänsten har på kort tid blivit en samlande punkt för BRKs unga medlemmar. BRKs styrelse är lika tacksamma för hennes hårda och själfulla arbete som vi är ledsna för den här situationen.

Den goda nyheten är att Alice arbetar kvar som fritidsledare men i ridskolans regi, därmed kommer rollen som fritidsledare förändras.

Förutsättningarna för fritidsverksamheten?

Fritidsledarens anställning bekostas via bidrag från Stockholm stad. Bidraget administreras via BRK, som är en icke-vinstdrivande och ideell förening. Alltså, fritidsledarens lön betalas av Stockholm stad, inte av BRK eller Äppelvikens ridskola.

Vad har hänt?

Stockholm stad har med kort varsel ändrat sina riktlinjer och retroaktivt sänkt det avtalade beloppet för höstterminen 2023.

Hur då?

Inför varje termin ansöker BRK om ett belopp som ska täcka kostnaderna för en fritidsledare om 20 timmar i veckan. Stockholm stad beslutar summan inför terminen men utbetalningarna är systematiskt försenade, t.ex. HT 23 då bidrag kom i december. BRK lägger med andra ord ut kostnader motsvarande fritidsledarens lön och utrustning varje termin. Det som nyligen hänt är att Stockholm stad retroaktivt har ändrat förutsättningarna för tidigare terminer.

I korthet har Stockholm stad dragit undan den praktiska möjligheten för BRK att köpa in fritidsledartjänsten. Detta gäller samtliga av Stockholms ridklubbars fritidsledare som finansieras med bidrag från Stockholm stad.

Vad kommer fortsätta som vanligt? 

Alice Fuxe fortsätter arbeta för Äppelvikens ridskola och kommer vara i stallet de flesta dagarna i veckan.

Teori och stallvett, skötarkurser, skötarsystem och skötarskåp, samt stöttning av USEK och Stallkompisar fortsätter som vanligt. Håll utkik på anslagstavlorna! Kommunikation i sociala medier fortsätter men med förändrat flöde.

All annan ideell verksamhet som BRK bedriver fortsätter. Här ingår:

  • USEKs (Ungdomssektionens) aktiviteter
  • Stallkompisarnas aktiviteter
  • TKs (Tävlingskommitténs) tävlingar och aktiviteter
  • Styrelsens arbete med klubblokalen, evenemang, skötsel av klubbens ekonomi, trivsel, café, medlemskap mm.

Vad fortsätter inte?

  • Fritidsledarens övriga aktiviteter som läxläsning, pyssel och häng i klubbis mm.
  • Att finnas till hands och stötta de barn och ungdomar som befinner sig i stallet på sin fritid.
  • Fritidsledarens ansvar att hålla ordning och reda i klubbis.

Sammantaget

För att undvika att den ideella och icke-vinstdrivande föreningen BRK försätts i en ohållbar ekonomisk situation avslutas fritidsverksamheten. BRK beklagar denna utveckling men ser inget annat val.  Fritidsverksamheten är mycket uppskattad av våra medlemmar.

BRKs styrelse har i två år, tillsammans med Äppelvikens ridskola och övriga berörda ridklubbar, kämpat för att få till en stabil lösning med Stockholm stad angående fritidsverksamheten. Det har tyvärr varit utan framgång. Samtliga berörda ridklubbar i Stockholm har gjort invändningar mot Stockholm stads handläggning och påtalat konsekvenserna men inte fått något gehör.

Vi är mycket tacksamma för att Äppelvikens ridskola säkrar att Fritidsledarens viktigaste och mest uppskattade aktiviteter som teori, stallvett och skötarsystem fortsatt kommer erbjudas våra medlemmar.

Vi ses i stallet! För frågor kontakta BRKs styrelse.