Många tävlingsmöjligheter – för den som vill

Vår aktiva tävlingssektion (TK) välkomnar alla som vill delta vid BRK:s regelbundna klubbtävlingar i både dressyr och hoppning. TK ansvarar för tävlingar på klubbnivå, men även för våra externa lokala tävlingar.

Eftersom ryttarna befinner sig på olika kunskapsnivåer och har varierande tävlingsvana, har klubben och ridskolan arbetat fram ett tävlingssystem för klubbtävlingarna som passar alla, oavsett ålder, ridkunskap eller tävlingserfarenhet.

TK anordnar förutom tävlingar även clinics med både interna och externa tränare samt ser till att hinderparken är komplett och i gott skick. Tack till allas vår Åke! TK ansvarar också för att cafeterian hålls öppen under tävlingsdagar.

Tävlingskommittén består av 10-15 personer, där alla innehar ansvarsposter och de flesta är med och arrangerar klubbtävlingar och våra 1*-tävlingar. Varje år hålls cirka fem protokollförda sammankomster.

Kalendarium för tävlingsåret

Vi är stolta över våra lag i hoppallsvenskan, som består helt av ridskoleekipage.

Externa tävlingar

När det nya ridhuset stod färdigt 2010, arrangerade klubben på hösten sin första externa tävling sedan 2005, hoppallsvenskan. Det har vi sedan fortsatt med, och sedan 2014 har vi lagt till ponnytävlingar dagen före hästallsvenskan.

Vi arrangerar även 1*-tävlingar på våren och strävar då efter att både en tävling i ponnyhoppning och en dressyrtävling.