Klubbtävlingar på Bromma Ridklubb

Ett tävlingssystem för alla

Eftersom våra ryttare befinner sig på olika kunskapsnivåer och har varierande tävlingsvana har klubben och ridskolan arbetat fram ett tävlingssystem för klubbtävlingar som passar alla.

Vem kan tävla?
 • Du ska vara medlem i Bromma Ridklubb.
 • Du skall rida regelbundet på ridskolan, minst två gånger i månaden. 
 • Som ponnyryttare får du börja tävla i dressyr när du börjat J4 och i  hoppning när du har ridit en termin i J4.
 • Du ska ha frågat och fått okej från din ridlärare att du är redo för att börja tävla.
 • Du som arbetar heltid på ridskolan kan ej delta inom tävlan i klubbens tävlingar på den häst du regelbundet rider och tränar som del av ditt arbete. Kolla gärna med TK innan du anmäler dig till tävling.
 • Även externa ryttare kan rida för Bromma Ridklubb, se mer info längst ned på sidan.
Hur går det till?
 • Du börjar med att anmäla dig till debutantklassen i respektive disciplin. Anmälningslista och information om tävlingen finns på anslagstavlan i stallet och i Facebook-gruppen Klubbtävlingar BRK cirka två veckor innan tävlingsdagen.
 • Om du får förhinder ska du meddela det så snabbt som möjligt till tävlingsansvarig eller till klubbtavling@brommaridklubb.nu
 • Debutantklassen måste alla börja med, oavsett tidigare tävlingsvana. Här får du tillfälle att prova på att tävla utan några större krav samt se hur det går till på våra klubbtävlingar. I debutantklass ges inga championatspoäng utan alla som rider ”godkänt” får gå vidare till nästa klass. Blir du inte godkänd första gången är det bara att fortsätta rida i debutantklassen tills du blir godkänd.
 • Vid första tävlingstillfället går den ansvarige igenom allmänna regler och vad som gäller vid tävlingar på Bromma Ridklubb och Äppelvikens ridskola. Fråga gärna om något är oklart.
 • Kontroll av medlemskap samt om anmälningsavgift är erlagd görs alltid innan hästutdelning.
 • På debutanten delar ridskolan ut häst/ponny. I övriga klasser väljer man häst efter att ha lottat turordning och den som får lottnummer ett väljer häst först. Det är ridskolan som bestämmer vilka hästar som går med på tävlingen. Du får bara välja en häst som du ridit tidigare på lektion. På en hopptävling får du bara välja en häst som du tidigare hoppat.
 • Klädseln bör vara vårdad, hel och ren med instoppad tröja och uppsatt hår. Några krav på tävlingsklädsel finns ej. Dock är säkerhetsväst krav för alla under 18 år i hoppning.
 
Vad händer sen?
 • När du har fått ett godkänt protokoll i debutantklassen (minst 60 %) får du börja tävla i nästa nivå: Klass II i hoppning och Lätt C:1 i dressyr. 
 • Om du blivit godkänd i debutanten men vill starta en gång till (och inte gå vidare till klass 2 eller LC:1) får du det. Dock har de som inte varit med i debutanten tidigare eller inte blivit godkänd förtur.
 • Du får bara tävla en gång per disciplin och tävlingsomgång. 
 • Nyligen godkända debutanter kan tävla efterföljande klass 2 i mån av plats. Turordning efter antal poäng. 
 
Klasser
 • Häst dressyr: Debutant, Lätt C:1, Lätt C:1/Lätt C:2, Lätt B:1, Lätt B:3
 • Häst hoppning: Debutant (70 cm), klass II (80 cm), klass I (90 cm)
 • Ponny dressyr: Debutant, Lätt C:1, Lätt C:1, Lätt C:2, Lätt B:1
 • Ponny hoppning: Debutant (60 cm), Klass II (65 cm), Klass I (C-ponny 70 cm, D-ponny 80 cm)
 
Uppklassning
 • Den som blir placerad en eller två gånger (se nedan) samt får minst 60 % blir automatiskt uppklassad.
 • Om du inte blir placerad  i hoppning på två år blir du nerklassad till klassen under, ingen kan dock bli nedklassad till debutantklass igen. Har du blivit nedklassad räcker det med en placering inom två år för att bli uppklassad igen. Har det gått mer än två år utan placering krävs två placeringar.
 • I dressyr blir du inte nedklassad.
 • 1 placering: dressyr häst – LC:1 till LB:1, dressyr ponny – alla klasser
 • 2 placeringar: hoppning häst och ponny klass 2 till klass 1, dressyr häst LB:1-LB:3.
 • Under en tävlingssäsong går varje klass tre gånger, det blir en omgång av alla klasser på höstterminen samt två under vårterminen. För att alla ska ha samma möjlighet att tävla lika många gånger så får du bara vara med en gång / omgång. Det betyder att om du har blivit uppklassad så måste du vänta med att rida i den högre klassen till nästa omgång.
 • Ryttare får inte tävla kvar i en klass när de blivit uppklassade.
 
Regler och avgifter
 
Kostnad per start på klubbtävling 2022-2023
 • Anmälningsavgift till BRK på 50 kronor betalas via swish 1230323782 senast fredag innan tävling kl 18:00. Skriv tävlingsdatum, klass och namn på den tävlande. Om avgiften inte är betald anses du som ej anmäld och väljer häst/ponny sist. (Gäller ej debutanten) Anmälningsavgiften återbetalas ej.
 • Ponnyhyra (275 kr) och hästhyra för ungdom och senior (330 kr), faktureras av Äppelvikens ridskola via Hippocrates.
 
Placeringar och championatspoäng
 • Antalet placeringar i en klass räknas ut enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente efter antalet startande. Den övre hälften av deltagarna i en klass får dessutom championatspoäng enligt ett koefficientsystem.
 • Om du tävlar på olika hästar varje gång så belönas du med koefficienten 1,5 eller 2 beroende på om du ridit två eller tre olika hästar. Detta läggs på totalsumman som räknas fram vid tävlingssäsongens slut.
 
Bedömning i hoppning
 • Debutanthoppningen rids med stilbedömning (inverkansbedömning) där stilpoängen sätts av en stildomare. Poäng ges i både grund- och omhoppning (fas 1 och fas 2) som sedan räknas ihop, avdrag ges för vägran och rivet hinder. De ryttare som får minst 60 % har blivit godkända. Det räcker alltså inte bara med att rida grund- och omhoppning felfritt.
 • Klass II rids också med inverkansbedömning och döms av en stildomare. När poängen är ihopräknade har den med flest stilpoäng vunnit klassen. Klassen rids i två faser med ny startsignal mellan faserna.
 • Klass I rids i två faser. Endast felfria ekipage i fas 1 rider vidare i fas 2. Klass 1rids på tid och vinnaren är den med minst fel på hinder och med snabbast tid. I ponnyklassen hoppar D-ponny 10 cm högre än C-ponny. (Ev B-ponny går in under kategori C)
 • KM genomförs som klass 1 i hoppning och i dressyr tävlar ponnyekipagen och hästekipagen ett program som väljs av ridskolan och Tk tillsammans.
 • För mer info om regler och bedömning inom hoppning titta gärna i Tävlingsreglementet på svenska ridsportförbundets hemsida.
 
Utom tävlan
 • För att få extra tillfällen att rida program i dressyr kan du vara med utom tävlan i alla klasser i den mån det finns plats. Det enda kravet är att du har ridit ett godkänt debutantprogram.
 • Du kan rida utom tävlan en gång per disciplin och tävlingsomgång.
 • Ridskolan i samråd med TK bestämmer om det finns plats för att vara med utom tävlan. När man rider utom tävlan startar man i regel sist i klassen.
 • Du får välja något av de program som rids för dagen.
 • Du får rida utom tävlan på häst då det är hästtävling och ponny då det är ponnytävling.
 • För att få banhoppningsträning får man vara med utom tävlan ifall man rider på eller över den nivå klassen tävlas.
 • På debutanthoppningen har klass 2-ryttare företräde framför klass 1-ryttare när de rider utom tävlan.
 
Max antal starter
 • Ridskolan bestämmer hur många starter det får vara per tävlingstillfälle.
 
Funktionär
 • Alla som tävlar ska vara funktionär minst tre gånger på ett tävlingsår, och då på en dag man själv inte tävlar.
 • Funktionärsschema där tävlande ska skriva upp sig som funktionärer sätts upp på anslagstavlan i stallet.
 • Är du under 15 år och tävlar är målsman eller annan vuxen obligatorisk funktionär.
 • Frågor och funderingar om att vara funktionär? Maila klubbtavling@brommaridklubb.nu eller prata med någon av oss i TK.
 
Klubbmästerskap

Varje vår rids klubbmästerskapet i både hoppning och dressyr. Cirka 15 ryttare som har ridit ihop flest championatspoäng är berättigade att starta i KM. Antal starter kan variera beroende på tillgång till lämpliga hästar och antal starter bestäms alltid i samråd med ridskolan. Listor kommer upp i stallet på vilka som kan vara med. Är det någon högre upp i listan som inte kan vara med, så fyller man på med ryttare som står längre ned på listan enligt championatpoängsordning.

 
Dressyrprogram
 • På klubbtävlingarna använder vi oss av Lätt C:1 2015, Lätt C:2 2015, Lätt B:1 2019 och Lätt B:3 2019 om det inte står något annat på anmälningslistan.
 • Klubbmästerskapet i dressyr rids i ett program som väljs av ridskolan och TK gemensamt.
 • Dressyrprogrammen hittar du hos Svenska Ridsportförbundet
 • Du hittar dem också uppritade hos Stallbacken
 
Externa ryttare som vill rida för Bromma Ridklubb 
 • För att lösa tävlingslicens och representera Bromma ridklubb på tävlingsbanorna krävs att man löst och betalat medlemskap under innevarande kalenderår samt fått godkänt av BRK att representera klubben.
 • Förutom medlemskap och godkännande förväntas varje ryttare som löst tävlingslicens också hjälpa till som funktionär under minst en tävlingsdag om året på en av klubbens (1*) hemmatävlingar då man själv inte tävlar.
 • Vi anordnar vanligtvis fyra 1* hemmatävlingar över två helger på ett kalenderår. På våren runt april anordnas ponnyhoppning samt hästdressyr och på hösten runt oktober har vi vanligtvis ponny- och hästhoppning (med reservation för förändringar år till år).
 • För mer information, frågor eller intresse om att lösa tävlingslicens för Bromma Ridklubb kontakta Tävlingskommittén på tavling@brommaridklubb.nu