Klubbtävlingar på Bromma Ridklubb

Ett tävlingssystem för alla

Eftersom ryttarna befinner sig på olika kunskapsnivåer och har varierande tävlingsvana, har klubben och ridskolan arbetat fram ett tävlingssystem för klubbtävlingarna som passar alla, oavsett ålder, ridkunskap eller tävlingserfarenhet.

Vem kan tävla?
 • Du ska vara medlem i Bromma Ridklubb.
 • Du skall rida i en timmes grupp minst två gånger i månaden. Som ponnyryttare måste du ha ridit en termin i J4.
 • Du ska ha frågat och fått okej från din ridlärare att du är redo för att börja tävla.
 • Du som arbetar heltid på ridskolan kan ej delta inom tävlan i klubbens tävlingar på den häst du regelbundet rider och tränar som del av ditt arbete. Kolla gärna med TK innan du anmäler dig till tävling.
Hur går det till?
 • Du börjar med att anmäla dig till debutantklassen i respektive gren. Anmälningslista sitter anslagen i stallet ca två veckor innan tävlingsdagen.
 • Debutantklassen måste alla börja med, oavsett tidigare tävlingsvana. Här får du tillfälle att prova på att tävla utan några större krav samt se hur det går till på våra klubbtävlingar. I debutantklass ges inga championatspoäng utan alla som rider ”godkänt” får gå vidare till nästa klass. Blir du inte godkänd första gången är det bara att fortsätta rida i debutantklassen tills du blir godkänd.
 • Vid första tävlingstillfället går den ansvarige igenom allmänna regler och vad som gäller vid tävlingar på Bromma Ridklubb och Äppelvikens ridskola. Fråga gärna om något är oklart.
 • Kontroll av medlemskap samt om anmälningsavgift är erlagd görs alltid innan hästutdelning.
 • På debutanten delar ridskolan ut vilken häst/ponny man tävlar. I övriga klasser väljer man häst efter att ha lottat turordning och den som får lottnummer ett väljer häst först. Det är ridskolan som bestämmer vilka hästar som går med på tävlingen. Du får bara välja en häst som du ridit tidigare på lektion. På en hopptävling får du bara välja en häst som du tidigare hoppat.
 • Klädseln bör vara vårdad, hel och ren med instoppad tröja och uppsatt hår. Några krav på tävlingsklädsel finns ej. Dock är säkerhetsväst krav för alla under 18 år i hoppning.
Vad händer sen?
 • När du har fått ett godkänt protokoll i debutantklassen (60%) får du börja tävla i nästa klass, i hoppning är det klass II och i dressyr Lätt C. Vill du trots godkänt protokoll stanna kvar i debutantklassen får du gärna göra det i mån av plats (personer som ej deltagit i debutantklass har alltid förtur), men så fort du startat i klassen över så får du inte gå tillbaka.
Klasser
 • Häst dressyr: Debutant Lätt C:1, Lätt C:1/Lätt C:2, Lätt B:1, Lätt B:3
 • Häst hoppning: Debutant (70 cm), klass II (80 cm), klass I (90 cm)
 • Ponny dressyr: Debutant Lätt C:1, Lätt C:1, Lätt C:2, Lätt B:1
 • Ponny hoppning: Debutant (60 cm), Klass II (65 cm), Klass I (C-ponny 70 cm, D-ponny 80 cm)
Uppklassning
 • För att flytta upp ännu en klass måste du placera dig en eller två gånger (se nedan) samt få minst 60%, då blir du automatiskt uppklassad. Tar du ingen placering i hoppning på två år blir du nerklassad till klassen under, ingen kan dock bli nedklassad till debutantklass igen. Har du blivit nedklassad räcker det med en placering inom 2 år för att bli uppklassad igen. Har det gått mer än 2 år utan placering krävs 2 placeringar.
 • I dressyr blir du inte nedklassad.
 • 1 placering: dressyr häst – LC till LB:1, dressyr ponny – alla klasser
 • 2 placeringar: hoppning häst och ponny klass 2 till klass 1, dressyr häst LB:1-LB:3.
 • Under en tävlingssäsong går varje klass tre gånger, det blir en omgång av alla klasser på höstterminen samt två under vårterminen. För att alla ska ha samma möjlighet att tävla lika många gånger så får du bara vara med en gång / omgång. Det betyder att om du har blivit uppklassad så måste du vänta med att rida i den högre klassen till nästa omgång.
 • Har du blivit godkänd i debutanten får du vara med i mån av plats inom samma tävlingsomgång.
 • I dressyr och hoppning blir man endast uppklassad om man vid placering blivit godkänd, d.v.s. fått 60% av maxpoängen.
 • Ryttare får inte tävla kvar i en klass när de blivit uppklassade.
Regler och avgifter
Kostnad per start på klubbtävling 2022-2023
 • Anmälningsavgift 30 kr betalas till Bromma ridklubb vid anmälningstillfället.
 • Ponnyhyra (275 kr), hästhyra för ungdom (330 kr), eller hästhyra för senior (300 kr) faktureras av Äppelvikens ridskola via Hippocrates.
Placeringar
 • Antalet placeringar i en klass räknas ut enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente efter antalet startande. Den övre hälften av deltagarna i en klass får dessutom championatspoäng enligt ett koefficientsystem. Om du tävlar på olika hästar varje gång så belönas du med koefficienten 1,5 eller 2 beroende på om du ridit två eller tre olika hästar. Detta läggs på totalsumman som räknas fram vid tävlingssäsongens slut.
Bedömning i hoppning
 • Debutanthoppningen rids med stilbedömning (inverkansbedömning) där stilpoängen sätts av en stildomare. Poäng ges i både grund- och omhoppning (fas 1 och fas 2) som sedan räknas ihop, avdrag ges för vägran och rivet hinder. De ryttare som får minst 60 % har blivit godkända. Det räcker alltså inte bara med att rida grund- och omhoppning felfritt.
 • Klass II rids också med inverkansbedömning och döms av en stildomare. När poängen är ihopräknade har den med flest stilpoäng vunnit klassen. Klassen rids i två faser med ny startsignal mellan faserna.
 • Klass I rids i två faser. Endast felfria ekipage i fas 1 rider vidare i fas 2. Klass 1rids på tid och vinnaren är den med minst fel på hinder och med snabbast tid. I ponnyklassen hoppar D ponny 10 cm högre än C ponny. (Ev B ponny går in under kategori C)
 • KM genomförs som klass 1 i hoppning och i dressyr tävlar ponnyekipagen och hästekipagen ett program som väljs av ridskolan och Tk tillsammans.
 • För mer info om regler och bedömning inom hoppning titta gärna i Tävlingsreglementet på svenska ridsportförbundets hemsida.
Utom tävlan
 • För att få extra tillfällen att rida program i dressyr kan du vara med utom tävlan i alla klasser i den mån det finns plats. Det enda kravet är att du har ridit ett godkänt debutantprogram. Ridskolan i samråd med TK bestämmer om det finns plats för att vara med utom tävlan. När man rider utom tävlan startar man i regel sist i klassen.
 • Du får välja något av de program som rids för dagen.
 • Du får rida utom tävlan på häst då det är hästtävling och ponny då det är ponnytävling.
 • För att få banhoppningsträning får man vara med utom tävlan ifall man rider på eller över den nivå klassen tävlas.
 • På debutanthoppningen har klass II ryttare företräde framför klass I ryttare när de rider utom tävlan.
Max antal starter
 • Ridskolan bestämmer hur många starter det får vara per tävlingstillfälle.
Funktionär
 • Tävlar du i hoppning eller dressyr ska man vara funktionär minst en gång per tävlingsomgång, tävlar du i både hoppning och dressyr ska du vara funktionär minst 2 ggr per tävlingsomgång. Detta på en tävlingsdag då du själv inte tävlar.
 • Funktionärsschema där tävlande ska skriva upp sig som funktionärer sätts upp på anslagstavlan i stallet samt läggs ut i Facebook-gruppen Klubbtävling BRK.
 • Är du under 15 år och tävlar så behöver du en vuxen som är din funktionär, den funktionären kan vara där samma dag som du som tävlar.
Klubbmästerskap
Varje vår rids klubbmästerskapet i både hoppning och dressyr. Ca 15 ryttare som har ridit ihop flest championatspoäng är berättigade att starta i KM. Antal starter kan variera beroende på tillgång till lämpliga hästar och antal starter bestäms alltid i samråd med ridskolan. Listor kommer upp i stallet på vilka som kan vara med. Är det någon högre upp i listan som inte kan vara med, så fyller man på med ryttare som står längre ned på listan enligt championatpoängsordning.
Dressyrprogram
 • På klubbtävlingarna använder vi oss av Lätt C:1 2015, Lätt C:2 2015, Lätt B:1 2019 och Lätt B:3 2019 om det inte står något annat på anmälningslistan.
 • Klubbmästerskapet i dressyr rids i ett program som väljs av ridskolan och Tk gemensamt.
 • Dressyrprogrammen hittar du hos Svenska Ridsportförbundet
 • Du hittar dem också uppritade hos Stallbacken