Bidra till en aktiv fritid för barn och unga

Tack vare våra sponsorer har vi möjlighet att utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt. Allt stöd är viktigt, litet som stort, från företag eller privatperson. Genom att blir sponsor till Bromma Ridklubb stödjer du vår förenings strävan att ge främst barn och ungdomar en aktiv fritid.

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och en av de få idrotter där män och kvinnor, unga och gamla tävlar på lika villkor. Med en allt större exponering i media och över en halv miljon människor som regelbundet rider för motion och tävling erbjuds fina möjligheter att nå en stor och attraktiv målgrupp för de bolag som väljer att sponsra ridsporten.

Som sponsor för Bromma Ridklubb syns ditt företag inte bara för klubbens medlemmar utan också deras föräldrar och anhöriga.

Ridskolan har ca 630 uppsuttna elever per vecka (3/4 är barn och ungdomar), Ridklubben har ca 500 medlemmar. Det är en eftertraktad ridskola och ridklubb med nästan en konstant kö på 70 personer, varav 25-30 är vuxna. Ridningen är en högt prioriterad aktivitet för våra medlemmar.


Vill du eller ditt företag bli sponsor?

Vi har färdiga sponsorpaket, men skräddarsyr självklart även sponsoravtal för att det ska bli så bra som möjligt för våra partners. 
Kontakta vår sponsoransvarig för diskussion om ett upplägg som passar er.

Jenny Hagberg Eriksson
spons@brommaridklubb.nu