NYHETER

Vill du engagera dig i USEK & Stallkompisarna?

Nu är det dags att nominera nya medlemmar till USEKs styrelse & Stallkompisarna!
Mejla din nominering senast 25 januari.

Styrelsen för USEK skall bestå av en ordförande och max 10 ledamöter. Man kan även nominera till styrelsens utskott ”stallkompisarna”. Du kan nominera dig själv eller någon annan. USEK har godkänt en valberedning som består av Alice Fuxe (fritidsledare), Maria Wahlström (med i BRK styrelse) och Fanny Jeppsson (ridlärare). 

Valberedningen tar emot alla nomineringar och lägger fram ett förslag till styrelse (ordförande och ledamöter) 2024, förslaget presenteras inför årsmötet den 3 februari där beslut om ny styrelse tas.  De som blivit nominerade och utvalda kommer att bli kontaktade innan årsmötet.  All info om BRKs aktiva och engagerade ungdomssektion finns på hemsidan: brommaridklubb.nu.

Krav

  • För att sitta med i styrelsen behöver du vara född 2009 eller tidigare
  • För att sitta med i styrelsens utskott ”Stallkompisarna” behöver du vara född 2011 eller tidigare
  • Du skall ha möjlighet att engagera dig och vara med på möten ca 1 gång varannan vecka samt vidaktiviteter såsom Spökrunda och Luciashow

Hur man nominerar

  • Mejla nomineringarna, senast den 25 januari, till: flbrommabrk@gmail.com
  • Nomineringen skall innehålla:
  • Namn
  • Till vilken post
  • En motivering till varför du/personen du nominerar är lämplig att sitta med i styrelsen för USEK eller Stallkompisarna.
  • Om du nominerar någon annan, meddela personen att hen är nominerad.