Klubbtävling

Klubbtävling

Hur går det till?

 • Du ska vara medlem i Bromma Ridklubb.
 • Du skall rida i en timmes grupp, lägst J4-nivå,  minst två gånger i månaden.
 • Du ska ha frågat din ridlärare om du är redo för att börja tävla.
 • Du som arbetar heltid på ridskolan kan ej delta inom tävlan i klubbens tävlingar på den häst du regelbundet rider och tränar som del av ditt arbete. Kolla gärna med TK innan du anmäler dig till tävling.
 • Du börjar med att anmäla dig till debutantklassen i respektive gren. Anmälningslista sitter anslagen i stallet ca två veckor innan tävlingsdagen.
 • Debutantklassen måste alla börja med, oavsett tidigare tävlingsvana. Här får du tillfälle att prova på att tävla utan några större krav samt se hur det går till på våra klubbtävlingar. I debutantklass ges inga championatspoäng utan alla som rider “godkänt” får gå vidare till nästa klass. Blir du inte godkänd första gången är det bara att fortsätta rida i debutantklassen tills du blir godkänd.
 • Vid första tävlingstillfället går den ansvarige igenom allmänna regler och vad som gäller vid tävlingar på Äppelvikens ridskola. Fråga gärna om något är oklart.
 • Betalning sker alltid före hästutdelningen via Swish.
 • På debutanten delar ridskolan ut vilken häst/ponny man tävlar och det görs några dagar innan tävlingen. I övriga klasser väljer man häst efter att ha lottat turordning och den som får lottnummer ett väljer häst först. Det är ridskolan som bestämmer vilka hästar som går med på tävlingen. Du får bara välja en häst som du ridit tidigare på lektion. På en hopptävling får du bara välja en häst som du tidigare hoppat.
 • Klädseln bör vara vårdad, hel och ren med instoppad tröja och uppsatt hår.
  Några krav på tävlingsklädsel finns ej. Dock är säkerhetsväst krav för alla under 18 år i hoppning.

Kostnad per start på klubbtävling 2020-2021.

Anmälningsavgift 30 kr betalas till Bromma ridklubb vid anmälningstillfället.

Ponnyhyra (250 kr), hästhyra för ungdom (260 kr), eller hästhyra för senior (270 kr) betalas till Äppelvikens Ridskola på tävlingsdagen.

När du har fått ett godkänt protokoll i debutantklassen (60%) får du börja tävla i nästa klass, i hoppning är det klass II och i dressyr Lätt C. Vill du trots godkänt protokoll stanna kvar i debutantklassen får du gärna göra det i mån av plats (personer som ej deltagit i debutantklass har alltid förtur), men så fort du startat i klassen över så får du inte gå tillbaka.

 • Häst dressyr: Debutant Lätt C:1, Lätt C:1/Lätt C:2, Lätt B:1, Lätt B:3
 • Häst hoppning: Debutant (70 cm), klass II (80 cm), klass I (90 cm)
 • Ponny dressyr: Debutant Lätt C:1, Lätt C:1, Lätt C:2, Lätt B:1
 • Ponny hoppning: Debutant (60 cm), Klass II (65 cm), Klass I (C-ponny 70 cm, D-ponny 80 cm)
 • För att flytta upp ännu en klass måste du placera dig en eller två gånger (se nedan), då blir du automatiskt uppklassad. Tar du ingen placering i hoppning på två år blir du nerklassad till klassen under, ingen kan dock bli nedklassad till debutantklass igen. Har du blivit nedklassad räcker det med en placering så blir du uppklassad igen. I dressyr blir du inte nedklassad.
 • 1 placering: dressyr häst – LC till LB:1, dressyr ponny – alla klasser
 • 2 placeringar: hoppning häst och ponny klass 2 till klass 1, dressyr häst LB:1-LB:3.
 • Varje tävlingssäsong går varje klass tre gånger, det blir en omgång av alla klasser på höstterminen samt två under vårterminen. För att alla ska ha samma möjlighet att tävla lika många gånger så får du bara vara med en gång / omgång. Det betyder att om du har blivit uppklassad så måste du vänta med att rida i den högre klassen till nästa omgång.
 • I dressyr blir man endast uppklassad om man vid placering blivit godkänd, d.v.s. fått 50% av maxpoängen.
 • Ryttare får inte tävla kvar i en klass när de blivit uppklassade.
Antalet placeringar i en klass räknas ut enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente efter antalet startande Den övre hälften av deltagarna i en klass får dessutom championatspoäng enligt ett koefficientsystem. Om du tävlar på olika hästar varje gång så belönas du med koefficienten 1,2 eller 1,3 beroende på om du ridit två eller tre olika hästar. Detta läggs på totalsumman som räknas fram vid tävlingssäsongens slut.
 • Debutanthoppningen rids med stilbedömning (inverkansbedömning) där stilpoängen sätts av en stildomare. Poäng ges i både grund- och omhoppning (fas 1 och fas 2) som sedan räknas ihop, avdrag ges för vägran och rivet hinder. De ryttare som får minst 60 poäng har blivit godkända. Det räcker alltså inte med att rida grund- och omhoppning felfritt.
 • Klass II rids också med inverkansbedömning och döms av en stildomare. När poängen är ihopräknade har den med flest stilpoäng vunnit klassen. Klassen rids i två faser med ny startsignal mellan faserna.
 • Klass I rids i två faser. Endast felfria ekipage i fas 1 rider vidare i fas 2. Klass 1rids på tid och vinnaren är den med minst fel på hinder och med snabbast tid. I ponnyklassen hoppar D ponny 10 cm högre än C ponny. (Ev B ponny går in under kategori C)
 • KM rids som sista tävling på våren. Till KM behöver man kvalificera sig genom championatspoäng. Tävlingen genomförs som klass 1 i hoppning och i dressyr tävlar ponnyekipagen i LB:1 och hästekipagen i LB:3.
 • För mera info om regler och bedömning inom hoppning titta gärna i Tävlingsreglementet på svenska ridsportförbundets hemsida.
 • För att få extra tillfällen att rida program i dressyr kan du vara med utom tävlan i alla klasser i den mån det finns plats. Det enda kravet är att du har ridit ett godkänt debutantprogram. Ridskolan i samråd med TK bestämmer om det finns plats för att vara med utom tävlan. När man rider utom tävlan startar man i regel sist i klassen.
 • Du får välja något av de program som rids för dagen.
 • Du får rida utom tävlan på häst då det är hästtävling och ponny då det är ponnytävling.
 • För att få banhoppningsträning får man vara med utom tävlan ifall man rider på eller över den nivå klassen tävlas.
 • På debutanthoppningen har klass II ryttare företräde framför klass I ryttare när de rider utom tävlan.
Ridskolan bestämmer hur många starter det får vara per tävlingstillfälle.

Tävlar du i hoppning eller dressyr ska man vara funktionär minst en gång per tävlingsår, tävlar du i både hoppning och dressyr ska du vara funktionär minst 2 ggr på ett tävlingsår. Detta på en tävlingsdag då du själv inte tävlar.

Dock har vi bestämt att nu under Corona ska man vara funktionär den tävlingdag man själv är anmäld till, detta för att minska ner på antalet personer på tävlingsplatsen. På vissa tävlingar behövs dock extra funktionärer och tar du ett sånt funktionärspass tas du inte i anspråk i första hand den dag du själv tävlar. Funktionärsschema sätts upp på anslagstavlan i stallet samt läggs ut i Facebook-gruppen Klubbtävling BRK.

Klubbtävlingssäsongen sträcker sig över höst- och vårtermin och på varje tävlingstillfälle, förutom i debutantklass, delas championatspoäng ut till de ryttare som hamnar på övre halvan av resultatlistan. Alla poäng för respektive gren räknas ihop i slutet av säsongen och de ryttare som har fått sina poäng på olika hästar belönas med koefficienten 1,2 eller 1,3 beroende på om du har ridit på två eller tre olika hästar. Hur många poäng du får vid varje tävlingstillfälle beror på placering, klass och antalet startande.

Listan på totalpoängen blir underlag för vilka som kvalat till KM. Efter KM slås poängen samman för att ta fram den slutliga championatmästaren i dressyr, hoppning och allround. KM ger högre championatpoäng än en vanlig klubbtävling och här kan du tävla en häst som du också tävlat under året då ingen extra koefficient delas ut. Det finns också ett Young Rider pris för hästryttare i både dressyr och hoppning som delas ut till bästa ryttare under 21 år.

Dessutom finns Guldhästen som delas ut till bästa ponnyryttare i hoppning under 15 år och Silverhästen som delas ut till bästa ponnyryttare i dressyr under 15 år.

Varje vår rids klubbmästerskapet i både hoppning och dressyr. Max.15 ryttare som har ridit ihop flest championatspoäng är berättigade att starta i KM. Antal starter kan variera beroende på tillgång till lämpliga hästar och antal starter bestäms alltid i samråd med ridskolan. Listor kommer upp i stallet på vilka som kan vara med. Är det någon högre upp i listan som inte kan vara med, så fyller man på med ryttare som står längre ned på listan enligt championatpoängsordning.